Waarom zijn Westerse vrouwen bang voor intersectioneel feminisme?

Van oudsher was het feminisme in Europa en de Verenigde Staten een stroming die ontstond en leefde bij Westerse middenklassevrouwen die vaak een goede opleiding hadden gevolgd. Dit was de groep die in de jaren tien van de twintigste eeuw protesteerden voor stemrecht, zich zo’n vijftig jaar later hard maakten voor legale abortus en gelijk