De Bijbel als houvast

Wanneer men een blik werpt op de website van de SGPJ, de politieke jongerenafdeling van de Staatkundig Gereformeerde Partij, wordt het duidelijk dat de primaire functie van de vrouw de zorg binnen het gezin is, dat seks voor het huwelijk niet toegestaan is, dat abortus uit den bozen is en een verbond zoals het huwelijk alleen gesloten mag worden tussen man