Wat is intersectioneel feminisme eigenlijk?

In 1989 benoemde de juriste Kimberlé Crenshaw het idee van een kruispunt (crossroads) van verschillende onderdrukkende factoren tot ‘intersectioneel feminisme’. Binnen de ‘de feministische volksmond’ is er vaak verwarring over deze term. Het wordt tegenwoordig vaak gebruikt als soort van buzzword en om te benoemen dat ook andere categorieën dan geslacht belangrijk zijn bij ongelijkheid. Maar wat betekent het