Short Share: Michelle Obama over Trump en seksueel geweld

Twee uur geleden sprak Michelle Obama in New Hampshire een krachtige publieke speech. Een toespraak waarin ze een persoonlijk verhaal houdt over Donald Trump, zijn uitspraken en acties omtrent seksueel geweld tegen vrouwen. Michelle plaatst dit in een breder perspectief van geweld tegen vrouwen: iets waar 1 op de 3 vrouwen in Europa mee te maken krijgt. Ze spreekt over een onderwerp¬†waar vrijwel elke vrouw helaas aan kan relateren: het gevoel van ongemak in je eigen huid. “This is not normal. This is not politics as usual. This is disgraceful. It is in intolerable.”

“It’s like that sick sinking feeling you get when you’re walking down the street minding your own business. Some guy yells out vulgar words about your body.

Or when you see that guy at work that stands just a little too close, stares just a little too long, you feel uncomfortable in your own skin.

It’s that feeling of terror and violation that too many women have felt when someone has grabbed them or forced himself on them and they’ve said no but he didn’t listen.”