Short share: intersectioneel feminisme en pizza’s

Een terugkerend onderwerp in feminisme-land is intersectioneel feminisme. Vroeger, toen het feminisme ontstond rond de invoering van het vrouwenkiesrecht, was het een hele westerse stroming waarbij er met name veel witte vrouwen uit de middenklasse aanhaakten bij de beweging. Anno 2015 zijn we het er over eens dat feminisme niet alleen hoogopgeleide vrouwen in Nederland moet helpen, maar ook minder bevoordeelde groepen moet helpen. De term intersectioneel feminisme geboren. In de onderstaande video legt youtuber Akilah Hughes met verschillende soorten fast food uit waarom intersectionaliteit belangrijk is, en hoe we er goed mee om kunnen gaan.

Noot: De burgers in de video’s zijn een metafoor voor ‘mannen’, pizza voor vrouwen, waarbij cheese pizza’s specifiek witte vrouwen zijn en deluxe pizza’s vrouwen uit etnische minderheden, LGBTQ-vrouwen of vrouwen met een handicap.