Short Share: If Men Got Insulted Like Women

Een klassieke manier om sekseverschillen te benadrukken is om de geslachten in bepaalde situaties om te draaien. Zo kan je aan bepaalde opmerkingen merken aan welke eigenschappen bij een geslacht een stigma hangt. In dit filmpje van Buzzfeed wordt het duidelijk dat vrouwen veel eerder aangekeken worden op bijvoorbeeld ‘te makkelijk’ of ‘te gedreven’ zijn. Kijk mee naar een verduidelijkend filmpje over alledaagse genderstereotyperingen: