Short Share: een docu over mannelijkheid

Bij mannelijkheid denken we vaak aan de stereotypes van houthakken, bier en tieten. In een tijd waar steeds meer vraagtekens worden gesteld bij de stereotypes rond vrouwelijkheid (lief zijn, zorgen, schoonheid), zie je dat ook deze mannelijke stereotypes discussies losmaken: zijn al deze opvattingen over mannelijkheid nog wel relevant? Deze documentaire van VICE onderzoekt mannelijkheid in Amerika, in al zijn vormen.

Zo praat presentator Gavin Haynes bijvoorbeeld met een deelnemer aan eetwedstrijden, die grote hoeveelheden eten ziet als een ultieme uiting van mannelijkheid. Ook schuift hij aan bij een clubje huisvaders die voor de gezelligheid (en tegen eenzaamheid) vaak samen met hun kinderen afspreken in het lokale park. Hij spreekt met academici aan beide kanten van de discussie over mannelijkheid: zowel diegenen die mannelijkheid meer cultureel bepaald vinden als een professor die mannelijkheid in 2016 bedreigd ziet worden komen aan bod. En de uitkomst wat mannelijkheid nou precies is? Dat mag je zelf bepalen.