Mansplain Monday #29: De angst voor vrouwenlichamen

In de rubriek Mansplain Monday wisselen feministische mannen Lucas en Sander elkaar af en beschrijven ze wekelijks hun visie op seksistische zaken. Deze week schrijft Sander over de terugkerende maatschappelijke tendens om vrouwenlichamen te willen beheersen.

Oproepen tot gedwongen anticonceptie en sterilisatie doemen weer op, en doen denken aan een donkere geschiedenis en de patriarchale drang om vrouwenlichamen te beheersen.

Een paar weken geleden betoogde oud-kinderrechter en nu patriarchale naakstlak Cees de Groot in NRC Handelsblad dat verplichte anticonceptie en sterilisatie zou moeten mogen. Volgens hem en zijn raadgroep ‘Rechten van het kind, ook vóór de geboorte’ kunnen sommige ouders (lees: vrouwen) niet goed voor kinderen zorgen, en zouden zij die dus maar helemaal niet mogen verwekken.

Hoe zou het toch komen dat hij de anticonceptie alleen voor vrouwen voorstelt, en niet voor mannen? Mannen zijn blijkbaar niet verantwoordelijk voor de verwekking noch de opvoeding van kinderen — alleen het gedrag van vrouwen wordt door hem en zijn groep geproblematiseerd.

Zelfbeschikkingsrecht
Dat hiermee vrouwen de zeggenschap over hun eigen lichaam wordt afgenomen weegt blijkbaar minder zwaar dan potentiële schade aan een kind, schade die ook op andere manieren kan worden voorkomen en beperkt. Maar het beperken van vrouwen is altijd een aantrekkelijke optie voor een seksistische maatschappij.

Het pleidooi van De Groot is niet alleen een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, het is ook ontzettend misleidend. Hij begint met een absurd scenario waarin de afkeer van sekswerkers centraal staat, en De Groot en anderen doen alsof dit soort maatregelen beperkt zouden blijven tot een heel klein groepje vrouwen — want inbreuk maken op de lichamen van een paar vrouwen mag natuurlijk wel.

“We hebben een lange geschiedenis van pogingen om de baarmoeders van vrouwen tegen hun wil te beheersen” 

Grootschalige ingreep
Dat soort retoriek verbergt dat het hem eigenlijk om grootschalige ingreep in het zelfbeschikkingsrecht gaat. De Groot heeft het over 120.000 mishandelde kinderen per jaar, en zelfs de bewering dat het alleen om tijdelijke anticonceptie gaat blijkt een leugen: De Groot wil vrouwen ook permanent steriliseren in ‘exceptionele gevallen’.

Deze voorstellen komen niet uit het luchtledige aanwaaien. We hebben een lange geschiedenis van pogingen om de baarmoeders van vrouwen tegen hun wil te beheersen (altijd vanuit een ontzettend binair perspectief op gender, natuurlijk).

Geschiedenis van sterilisatie
In die geschiedenis zijn het altijd gemarginaliseerde groepen die het slachtoffer worden van gedwongen sterilisatie: disabled mensen in Nazi-Duitsland, vrouwen van kleur in de Verenigde Staten, Joodse vrouwen in bezet Nederland, arme en niet-witte vrouwen in Zweden, en het lijstje gaat maar door.

En nee, dat is niet slechts oude geschiedenis. Tot minimaal 2009 werden Romavrouwen in Tsjechië gedwongen gesteriliseerd, en in Californië gebeurde dit tot 2010 bij gevangenen, en tot 2013 werden trans mensen in Zweden verplicht gesteriliseerd.

Angst voor vrouwenlichamen
De angst voor vrouwenlichamen en de drang om baarmoeders te beheersen is een constant terugkerend thema in de huidige politiek, al gaat het meestal niet zo ver als voorstellen voor sterilisatie.

In plaats daarvan beginnen we met een ‘boerkaverbod’, het verbieden van abortus (waarbij we opeens mensen dwingen in plaats van verbieden kinderen te hebben), de betuttelende Nederlandse zorg voor transmensen, de regelgeving rondom sekswerkers (meer hierover door Hella Dee van Proud bij Dipsaus Podcast), en de islamofoben die de baarmoeders van moslima’s als bedreiging voor onze cultuur afschilderen, zoals PVV Tweede Kamerlid Machiel de Graaf zei.

Het thema hier is niet alleen dat vrouwen niet het recht zouden moeten hebben om zelf te beslissen wat zij met hun lichaam doen, maar dat het feit dat zij dat recht hebben een gevaar is voor de samenleving als geheel. Een beter voorbeeld van het alomtegenwoordige seksisme kan ik niet bedenken.