Mansplain Monday #1: Anti-abortusgekkies zijn overal

In de rubriek Mansplain Monday wisselen feministische mannen Lucas en Sander elkaar af en beschrijven wekelijks hun visie op seksistische zaken. Lucas Roorda (27) is oud-bestuurslid van de Jonge Socialisten (de jongerenafdeling van de PvdA) en promovendus aan de Universiteit Utrecht.

Tussen het gekrakeel rond het Oekraïne-referendum, de bananenschillen van Van Der Steur en de nasleep van Brussel lijkt de gekte van de Amerikaanse primaries een beetje ondergesneeuwd. Niet gek ook, want wie alle bizarre uitspraken, scheldpartijen en halve schandalen wil volgen heeft er een dagtaak aan – en dan volg je alleen nog maar de Republikeinen en Donald Trump. De meest recente capriolen van de Man met het Onverklaarbare Haar kreeg dan ook niet eens zo heel veel aandacht, terwijl er toch weer een nieuwe dimensie van het woord ‘treurig’ mee is aangeboord. Helaas doen we het in Europa echter niet veel beter.

Het was al erg genoeg dat Cruz en Trump inmiddels ook het uiterlijk van elkaars vrouwen in de strijd betrekken. Het dieptepunt werd bereikt toen Trump in een bijzin voorstelde straffen in te stellen voor vrouwen die abortus laten plegen. Het gebeurt niet vaak dat een uitspraak over abortus de Republikeinen te ver gaat, maar zelfs oerconservatief Cruz viel Trump aan op dit punt; in zijn optiek moet een abortusverbod vrouwen beschermen, en zijn het de abortusverleners die aangepakt moeten worden.

Fragiel zeggenschap
Of dit wellicht die ene stap te ver gaat worden weten we pas achteraf, maar eigenlijk is dat niet zo relevant. Evenmin relevant is dat Trump schielijk op de uitspraak terugkwam, zoals hij de hele campagne al volstrekt tegengestelde standpunten inneemt. Wat wel relevant is, is hoe broos het recht op abortus en de zeggenschap van vrouwen over hun eigen lichaam eigenlijk wel niet zijn. Kijk maar eens naar de reactie van Ted Cruz en zijn leger van conservatieve zeloten: Trumps uitspraak kon niet, omdat het verbod op abortus nou juist ter bescherming van vrouwen is, niet ter bestraffing.

Hebben vrouwen dan een conservatief-christelijke moraal nodig om zich tegen zichzelf te beschermen? Zijn vrouwen zulke zondige wezens dat ze zonder een verbod op abortus hun door de Heer gegeven rol verloochenen, en maar wat rondneuken zonder aan de baarverplichting te voldoen? Of moeten ze beschermd worden tegen een leger aan duistere abortusartsen, die als een soort moderne Burke en Hare stiekem vrouwen ontvoeren om hun babyhatende praktijken te botvieren?

“Zijn vrouwen zulke zondige wezens dat ze zonder een verbod op abortus hun door de Heer gegeven rol verloochenen?”

Niet alleen Amerikaanse gekkies
Het is verleidelijk om te denken dat dit een typisch Amerikaans probleem is waar wij progressieve Europeanen geen last van hebben. Well, think again. Overal in Europa waar rechtspopulisten opkomen zijn het niet alleen de rechten van etnische minderheden, maar ook van vrouwen en LHBT’s die het onderspit delven. In Polen, waar de Katholieke Kerk nog steeds een hoofdrol speelt in politiek, dreigt de regerende PiS-partij 27 jaar vooruitgang in één klap terug te draaien. In Frankrijk is het Front National weer in opkomst, met als nieuw gezicht het sociaal oerconservatieve nichtje van Marine le Pen. Diens anti-homo en anti-abortusovertuigingen passen overigens prima in de traditie van een partij die in het verleden abortus vergeleek met genocide. Zelfs de PVV heeft in het verleden gepleit voor verdere abortusrestricties, en vindt dat vrouwen het zelf maar moeten betalen.

Wat deze partijen gemeen hebben – behalve hun virulente vreemdelingenhaat – is dat ze allemaal een appèl doen aan ‘onze manier van leven’ – al dan niet doorspekt met woorden als ‘Joods-Christelijke traditie’, en ‘Westerse verworvenheden’. Die traditie en die verworvenheden moeten beschermd worden tegen enge vreemdelingen die ons die verworvenheden willen afpakken. De manier van leven die ze voorstaan, komt echter uit een samenleving die we hier nog kennen van de jaren ’50. Een samenleving doordrenkt van spruitjeslucht, met verdacht succesvolle kleerhangerfabrikanten.

Anne schreef hier eerder hoe belangrijk toegankelijke abortus en anticonceptie is. We moeten ons realiseren dat dit rechten zijn die niet in steen gebeiteld staan, en dus met de verkeerde personen aan de macht zo weer teruggedraaid kunnen worden. De grootste bedreiging komt van binnenuit, daar hebben we geen conservatief-religieuze import voor nodig.