Kletsen over feminisme met de SGP

De verkiezingen zijn in aantocht. Op Stellingdames HQ is ook besloten om te kijken hoe feministisch verschillende partijen zijn. Zo ook de SGP: toen wij met ze belden voor een interview, vroegen ze of we het leuk vonden om met hun vrouwelijke beleidsmedewerker op het thema sociale zaken te praten. Zo schoven we aan bij Eline van den Bosse. Eline is drie jaar geleden bij de SGP-fractie komen werken. Ze is beleidsmedewerker Financiën en Sociale Zaken (pensioenen, AOW). Hiervoor heeft ze Economie aan de Erasmus Universiteit gestudeerd.

Wat is de grootste bedreiging voor/het grootste vraagstuk rond vrouwenemancipatie in Nederland?
“Wat ikzelf de grootste bedreiging vind is dat er maar één vorm is, één “type vrouw” die er mag zijn en dat een ander voor jou bepaalt wat goed voor je is. Ik kom dat zelf vaak tegen met vrouwen die liever voor de kinderen willen zorgen. Het is voor mij juist de ultieme vrijheid dat je zelf mag kiezen wat je wil doen. Waarom maken we het vrouwen dan zo moeilijk door te zeggen dat ze zichzelf moeten ontwikkelen en dat je moet blijven werken? Voor mij is feminisme dat je ook een andere keuze mag maken. Je bent ook een topvrouw als je thuis je ding doet.

Dit zie je ook op fiscaal gebied terug: de overheid stuurt heel erg op dat je belastingtechnisch het voordeligst uit bent als beide partners werken, maar als je dat niet wil, zie je dat als éénverdiener terug in de portemonnee. Je wordt eigenlijk door de overheid gedwongen om allebei te gaan werken. Dat vind ik geen vorm van vrijheid. Mij maakt het niet uit of de man of vrouw thuisblijft, maar het hele idee van “je moet en zal werken” daar heb ik niks mee.”

Diversiteit is een hot topic: er is nog steeds een gebrek te zien aan vrouwen in de media, in de top van het bedrijfsleven en vele sectoren binnen en buiten de (semi)overheid. Wat is de rol van de overheid hierin?
“Diversiteit is prima om in de gaten te houden. Discriminatie is not done, als je niet gekozen wordt op je achternaam: dat kan gewoon niet. Quota hoeft van mij niet, dat werkt averechts. Voor mij geldt vooral dat iemand een eerlijke kans moet krijgen, en hier mag de overheid ook echt het goede voorbeeld in geven.

Ik denk dat de loonkloof voor vrouwen gedeeltelijk bestaat maar ook gedeeltelijk schromelijk overdreven wordt. Als je naar de “harde cijfers” kijkt zie je inderdaad een verschil in beloning, maar dat kan vaak verklaard worden door andere omstandigheden, bijvoorbeeld omdat vrouwen vaker parttime werken. Omdat ze een aantal jaar niet of minder gewerkt hebben… Dan heb je toch een andere salarisontwikkeling.”

Een topic dat natuurlijk terugkomt rond het thema werk is vrouwen in de SGP, hoe kijk jij daar tegenaan?
“Ik denk dat er over een aantal jaar best meer vrouwen in de SGP zitten; je krijgt steeds meer vrouwen die werken en het is ook echt een misverstand dat vrouwen niet bij de SGP zouden mogen werken. Er is ondertussen ook een gemeenteraadslid. Landelijk is er inderdaad nog geen vrouwelijk Tweede Kamerlid maar die hebben zich ook nog niet gemeld voor de kandidatenlijst. Ik denk dat dat langzaam van onderaf zal ontwikkelen. Het is wel zo handig om politieke ervaring hebben voor de Tweede Kamer en dat is nu met name de barrière.”

1 op de 6 Nederlandse mannen vindt dat vrouwen thuis horen te blijven bij hun kinderen als deze nog niet naar school gaan en 4 op de 10 mannen vinden dat vrouwen beter zijn in het zorgen voor kleine kinderen (Emancipatiemonitor, 2016). Is dit wenselijk?
“Mijn eerste reactie was: vraag het de vrouwen zelf. Mijn haren gaan hier niet per definitie van overeind staan omdat ik vermoed dat vrouwen zo ongeveer hetzelfde antwoord zullen geven. Als hun vrouwen hetzelfde antwoord geven: prima. Kinderen krijg je samen en je moet dus ook in overleg afstemmen wie welke taken oppakt. En daar spelen vaders ook zeker een rol in. We moeten alleen niet onze ideale situatie aan andere vrouwen gaan opdringen. Ik vind het prettig om te werken, maar mijn buurvrouw misschien niet. Waarom moet ik dat dan voor haar gaan beslissen?”

Financiële ondersteuning van kinderopvang is volgens jullie partijprogramma met name iets voor situaties als overmacht of “sociale noodzaak”. Hoe zorg je dat ouders dan niet gedwongen moeten stoppen met werken omdat de kinderopvang zo duur is?
“Ook daar zie je dat het andere uiterste het geval is. Als je allebei werkt krijg je ook heel veel kinderopvangtoeslag en werk je dus deels op kosten van de belastingbetaler. In veel gevallen levert het tweede inkomen de staat helemaal niets op. Je mag hier als gezin ook best een redelijk deel aan eigen kosten voor bijdragen. Ik denk dat we doorgeschoten zijn in het maximaal subsidiëren van de kinderopvangtoeslag, dus dat mag wel wat minder. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat je er als ouders voor je kind bent. Dus dat je ze niet ’s ochtends vroeg bij de crèche dropt en ze om half zes weer ophaalt.”

Dus drie dagen gratis kinderopvang voor ieder kind is geen goed idee?
“Ik zou het veel mooier vinden als opa en oma dan bijvoorbeeld oppassen.”

“Ik moet er niet aan denken dat werkgevers van Nederland ook nog eens te maken krijgen met vaders die ook drie maanden hun werk neerleggen en vervangen moeten worden”

En drie maanden betaald vaderschapsverlof?
“Het is belangrijk dat vaders ook betrokken worden bij het opvoeden van kinderen. Maar ik moet er niet aan denken dat werkgevers van Nederland ook nog eens te maken krijgen met vaders die dan ook drie maanden hun werk neerleggen, vervangen moeten worden, doorbetaald moeten krijgen… Het is gewoon een enorme kostenpost. Ga eerst eens kijken naar vijf dagen verlof in plaats van de huidige twee., dat lijkt me een hele mooie stap. En kijk daarna naar onbetaald verlof. Dat ook in samenspraak met werkgevers. Terwijl het dan wel hetzelfde effect kan hebben. En ik ben voorstander van papadagen. Een paar van m’n collega’s bij de SGP-fractie hebben die ook. Dan kan je op de lange termijn een band opbouwen met je kind terwijl je ook nog eens je vrouw de ruimte geeft om te werken.”

45% van de vrouwen maakt fysiek/en of seksueel geweld mee voor haar 15e: 9 van de 10 daders zijn mannen. Pleit uw partij voor een gendersensitieve aanpak?
“Het is echt vreselijk dat er zo veel slachtoffers van seksueel geweld zijn, laten we dat voorop stellen. Ik vind het ook heel politiek correct dat we niet mogen zeggen dat mannen vaker de dader zijn. En dat moeten we dan ook echt aanpakken. Hier kan voorlichting op scholen een hele belangrijke rol in spelen. Een relatie is niet alleen maar seks met elkaar hebben. Leer alsjeblieft ook met elkaar te communiceren. Een beetje relatieles, eigenlijk.

Ik denk dat je daarin ook een gesprek aan moet kunnen gaan hoe je elkaar behandelt, zo bijvoorbeeld ook straatintimidatie. Het is een situatie waarin vrouwen met name als lustobject behandeld worden. Wie ben jij om mij op zo’n manier te behandelen? Je wordt “gedownplayed” tot vrouw. Strafbaarstellen is dan wel weer het andere uiterste, maar het kan zeker onderdeel zijn van een oplossing.”

Jullie partijprogramma begint met een paragraaf over het leven beschermen. Is de ideale situatie dat elke vorm van abortus niet toegestaan is?
“Dat is een lastige vraag, in die zin dat ik me minder druk maak over het wel of niet afschaffen, maar meer over de vraag dat er elk jaar 30.000 abortussen zijn, en dat ik me afvraag of die allemaal noodzakelijk zijn. Voor mij is de Bijbel het uitgangspunt: het ongeboren leven is ook al een leven. Ik weet dat er heel veel pijn aan allebei de kanten zit, daar wals je niet zo maar even overheen, maar regelmatig wordt abortus gebruikt als anticonceptie. Dat vind ik echt triest. Ik kan best een paar gronden voorstellen waarop ik me niet in de positie voel om over een abortus te oordelen, bijvoorbeeld omdat het leven van de moeder in gevaar is of seksueel geweld, maar het uitgangspunt blijft voor mij wel vóór het leven.”

In het partijprogramma van de SGP gaat het over dat het “klassieke gezin van man, vrouw en kinderen” in de Grondwet vastgelegd moet worden. Wat is het doel daarvan?
“Dit is met name symbolisch. Het heeft alles te maken met dat wij het huwelijk zien als iets dat door God ingesteld is, wat een combinatie is voor man en vrouw. Het homohuwelijk valt daar niet onder. Voor ons sluit dat de huidige wetsvoorstellen dat twee homo’s en twee lesbiennes samen kinderen mogen nemen uit.”

In de paragraaf over kinderadoptie gaat het over dat er geen levensbeschouwelijke of religieuze redenen mogen zijn die een stel kunnen tegenwerken om een kind te adopteren. Tegelijkertijd mogen homo’s geen kinderen adopteren. Homoseksualiteit is natuurlijk niet echt een levensbeschouwing, maar spreekt dat elkaar niet tegen?
“De huidige situatie is dat je momenteel extra screening kunt krijgen wanneer je een kind wil adopteren en je gereformeerd bent. Je kan dan extra vragen krijgen over bijvoorbeeld wat je gaat doen wanneer je kind homoseksueel is. Wij vinden dat je op die gronden alleen niet geweigerd mag worden. We zien het huwelijk als een exclusieve verbintenis tussen man en vrouw. We keuren zeker al het geweld tegen homo’s af, maar we vinden het dus niet gewenst dat ze kinderen adopteren. Kinderen zijn het beste af met de natuurlijke situatie van een vader én een moeder.”

Hoe kunnen we de positie van sekswerkers in Nederland verbeteren? De SGP pleit voor een verbod op sekswerk, terwijl sekswerkersorganisaties als PROUD juist voor inspraak en decriminalisering van sekswerk pleiten. In welke mate moeten dit soort organisaties betrokken worden bij het beleid rond sekswerk?
“Het uitgangspunt is dat je er voor de sekswerker wil zijn. Wat ons betreft willen we geen legalisering van prostitutie. Het blijft vaak uitbuiting. Maar ik vind het wel mooi om met voor- en tegenstanders te kijken hoe je naast die vrouwen kunt staan, en hoe je gedwongen prostitutie kunt voorkomen. Dus liever geen sekswerk, maar wel in gesprek blijven met de organisaties die zich er mee bezig houden.”

Er is de laatste tijd veel te doen over seksistische reclamecampagnes en stereotyperingen van vrouwen binnen en buiten de media. Voorbeelden hiervan zijn de bangalijstjes bij Vindicat of posters van SuitSupply. Dit wordt ook wel omschreven als alledaags seksisme.Wat is de rol van de overheid in het bestrijden van dit alledaagse seksisme?
“Het is wat mij betreft terecht dat sommige campagnes teruggetrokken worden als vrouwen alleen maar als lustobject worden neergezet. Ik kan me er echt kwaad om maken als ik dat soort posters “in het wild” tegenkom. Het gaat er over hoe we vrouwen willen behandelen: het is net zoiets als er vanuit gaan dat de vrouw in de ruimte wel even de koffie inschenkt. Zo wil je ook niet neergezet worden.”

Wat is de mening van de SGP over de positie van niet-witte Nederlanders, met name de heftige (racistische) reacties rondom bijvoorbeeld politicus Sylvana Simons, en etnisch profileren?
“Racisme is niet geoorloofd. Seksisme moet je niet willen. Het is ook wettelijk verboden. En ook al ben je het niet met Simons eens moet je dat handhaven. Aan de andere kant moet je een scheiding houden tussen daadwerkelijk racisme en lange tenen. Het is niet elke keer als een politieagent een donkere jongen aanhoudt racisme. Racisme moet niet iets zijn om je achter te verschuilen. We moeten er geen supergroot thema van maken als het een non-issue is.”