Hoe stem ik morgen feministisch?

Na een lange aanloop vol eentonige mannendebattenpopulistische oneliners en seksistische mediaportrettering van vrouwelijke politici overleefd te hebben, is het morgen D-day: stemgerechtigden mogen op 15 maart naar de stembus om te stemmen op de volksvertegenwoordiging in de Nederlandse Tweede Kamer. Juist nu wereldwijd extreemrechts populisme opkomt en daarmee de rechten van seksuele en etnische minderheden en vrouwen bedreigd worden, is het belangrijk om progressief te stemmen. Welke manieren zijn er om feministisch te stemmen? Een paar tips.

Stem op een vrouw (van kleur) met een lage positie op de lijst van een progressieve partij.
Een open deur: vrouwen zijn in de Tweede Kamer, al helemaal als je kijkt naar de top van politieke partijen, ondervertegenwoordigd. Dat geldt des te meer voor vrouwen van kleur. Nationale politieke vertegenwoordiging kan niet waardig geschieden als niet alle soorten Nederlanders goed gerepresenteerd zijn.

Het altijd terugkerende argument ‘Maar ik stem op de beste kandidaat/kwaliteit’ is onzin: een diverse kandidaat en de beste kandidaat sluiten elkaar niet uit. Sterker nog: een ander perspectief dan die we al decennia kennen in Nederland ís een kwaliteit, naast dat als een vrouw (van kleur) op de lijst van een progressieve partij staat, zij al waarschijnlijk automatisch capabel is voor de functie.

Kijk daarom naar de kandidatenlijst van de politieke partij waarop je wilt stemmen, en selecteer een vrouw (van kleur) met een positie die ónder het aantal zetels van de partij in de peilingen staat. Op die manier kun je haar met een voorkeursstem de Kamer inhelpen. Hier vind je een lijst van verkiesbare vrouwen per partij en hier vind je actuele peilingen. Needless to say: op een vrouw (van kleur) stemmen van een partij die vrouwenrechten en de rechten van seksuele en etnische minderheden niet beschermt, is vrij nutteloos. En dat brengt ons op de volgende punten.

“Op een vrouw stemmen van een partij die vrouwenrechten en de rechten van seksuele en etnische minderheden niet beschermt, is nutteloos”

Stem op een partij die qua vrouwenrechten goed scoort.
Vele feministische collega’s hebben prachtige overzichten gemaakt van hoe verschillende politieke partijen scoren op feministische standpunten. Een overzicht:
WOMEN Inc. deed een analyse naar gendergelijkheid en toont op hun website per standpunt (bijvoorbeeld gendersensitieve gezondheidszorg, vaderschapsverlof, loonverschil en diversiteit op de werkvloer) aan hoe partijen scoren;
Vileine.com deed een interviewserie met verschillende vrouwelijke politici (GL, PP, SP, PvdA, Artikel 1, VVD en D66);
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis deed een genderscan op allerlei genderstandpunten van politieke partijen (zoals sekseregistratie, kinderopvang en mantelzorg);
– Ook de OPZIJ deed een interviewserie met verschillende vrouwelijke politici (PVV, SP, PvdA, VVD en GL) en daarnaast een analyse naar de meest feministische partijen waarbij D66, GroenLinks, PvdA en Artikel 1 bovenaan eindigden. Partijen die zichzelf door middel van hun vrouwelijke lijsttrekkers als feministisch willen portretteren, de PvdD en de Piratenpartij, eindigen juist laag in de OPZIJ-analyse;
– Ook wij deden twee interviews met vrouwelijke politici: een van de SGP en een van GroenLinks.

 


Stem op een partij die ook qua rechten van seksuele en etnische minderheden goed scoort.
Feministisch stemmen is niet alleen stemmen voor vrouwenrechten, maar ook voor de rechten van andere kwetsbare groeperingen in de samenlevingen, zoals LHBTQI’s en niet-witte of moslim-Nederlanders. Als het je doel is om een intersectionele vorm van feminisme aan te hangen, dat wil zeggen, je hebt oog voor andere ongelijkheidsfactoren naast gender, is dit van groot belang. Ook hier zijn enkele stemwijzers over te vinden:
– Vluchtelingenwerk Nederland maakte een overzicht van alle politieke partijen en hun ‘vluchtelingvriendelijkheid’. GroenLinks, SP, ChristenUnie en D66 eindigen hier het hoogste;
– Kenniscentrum van seksualiteit Rutgers maakte een politieke seks-stemwijzer met stellingen over onder andere sekswerk, anticonceptie, seksuele voorlichting en straatintimidatie;
– COC maakte een LHBTI-stemhulp.

Kijk ook naar de daadwerkelijke keuzes van de partijen waarover je twijfelt.
Partijen kunnen mooie progressieve denkbeelden uitdragen, maar die in werkelijkheid niet uitvoeren. Zo ondertekenden partijen zoals de VVD en PVV die het hardst roepen om de bedreiging van ‘onze vrouwen’ door niet-witte mannen, geen akkoord tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook stemgedrag in de Tweede Kamer is veelzeggend: zelfbenoemde progressieve partijen zoals PvdD, SP en PvdA stemden vóór de Wet gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding (ook wel ‘het boerkaverbod’). Lichamelijke zelfbeschikking geldt blijkbaar niet voor alle vrouwen.

Raadpleeg bij twijfel de verkiezingsprogramma’s van de partijen waar je over twijfelt (of de sociale media-accounts van kandidaten waar je over twijfelt). 
Een control F search op een thema dat jij belangrijk vindt werkt erg verhelderend. Hier een overzicht van alle verkiezingsprogramma’s. Ook kan het helpen om bijvoorbeeld de Twitter van de kandidaat waar je over twijfelt te raadplegen. Vele politici hebben Twitter en reageren waarschijnlijk ook vrij snel op vragen of opmerkingen, en je krijgt zo een beeld van hoe ze op meer persoonlijk vlak zijn. Je stemt natuurlijk naast partijstandpunten ook op een persoon.

Het is inmiddels zo’n honderd jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht in Nederland verworven – dus een prachtig moment om morgen je feministische stem uit te brengen. Stem ze!