Essentialistisch vrouwbeeld

Toen ik enkele dagen geleden ‘s ochtends op de universiteit arriveerde, vroeg een vriendin aan me hoe ik het in godsnaam voor elkaar speel om elke dag cosmetica om mijn gezicht te pleuren. Een begrijpelijke gedachtegang, aangezien we dit blok bij elk vak om negen uur ’s ochtends beginnen. Het is al onmenselijk vroeg om rond die tijd uit je bed te moeten rollen, laat staan dat elke studente nog eerst haar schone canvas – ofwel gelaat – zou moeten bekliederen.

Via Buzzfeed - Lauren Zaser

Via Buzzfeed – Lauren Zaser

Dat hoeft dus ook helemaal niet. Ik vind het echter toevallig gewoon erg leuk om te doen. Kopje koffie en relaxt muziekje erbij, duw mij een make-up kwast en een potje eyeliner in de hand en ik ga mijn gangetje. Zelfs op de vroege ochtend. Het hoort bij een grote meerderheid van mijn dagen. Terwijl ik haar uitlegde hoe ik dit eerder een ontspannend dan mensonterend proces vond, mengde een studiegenootje (toevalligerwijs met make-uploos gezicht) zich in het gesprek. “Míjn ontspanning vind ik bij het lezen van de krant.”

Schijntegenstelling

Al weet ik dat ze dit hoogstwaarschijnlijk zonder kwade bedoelingen uitsprak, zette het me wel aan het denken. Zo kwam ik in een interview met Sophie Hilbrand en Halina Reijn in de Volkskrant, waar het feminisme toevallig ter sprake kwam, een soortgelijke uitspraak tegen. Sophie uitte haar ongenoegen over feministen, met als voorbeelden Beyoncé, Nicki Minaj en Jennifer Lopez, die naast hun betrokkenheid bij de beweging ook mooi of sexy (lijken te) willen zijn. “Als jij jezelf feminist noemt, terwijl je alleen maar probeert het lekkerste wijf te zijn, heb je toch ergens de plank misgeslagen, vind ik.” Slechtere voorbeelden voor deze stelling zijn bijna niet mogelijk, want eerdergenoemde artiesten laten juist de verscheidenheid van het vrouwelijke geslacht zien. Seksidolen, moeders, artiesten, ondernemers, feministen, dat allen tegelijk én nog succesvol ook. Hun arbeid is bewijs van de diversiteit en potentie van vrouwen, en daarmee inspireren en motiveren ze velen anderen, ongeacht of juist mede door het inzetten van hun seksualiteit.

Met deze uitspraak slaat Hilbrand de spijker op de kop van de schijntegenstelling die vaak wordt gecreëerd: je bent als vrouw esthetisch pleasing, óf je bent intellectueel. Net zoals mijn studiegenootje impliciet communiceerde: ach, jij bent er zo een die zich bezighoudt met het versieren van haar gezicht, terwijl ik de dagelijkse actualiteit waarneem. Een combinatie van verschillende rollen of een andere positie binnen het spectrum van die extremen lijkt soms vrijwel onmogelijk.

Genderstereotypisch

Via Buzzfeed - Lauren Zaser

Via Buzzfeed – Lauren Zaser

Dat is ongelofelijk treurig. Dat ik er bewust en vrijwillig (bijna) elke dag voor kies om een gekleurd goedje op mijn lippen te smeren, betekent niet dat er minder zuurstof naar mijn brein gaat. Met elke streep eyeliner die ik op mijn oogleden zet, daalt mijn IQ niet. De vegen mascara op mijn wimpers verraden geen analfabetisme. En laat ik mezelf nu niet gaan vergelijken met deze moderne heldinnen, maar dat Jennifer Lopez, Nicki Minaj en Beyoncé ervoor kiezen om hun lijven en daarmee hun seksualiteit in te zetten in de muziekindustrie, doet niets af van hun daverende prestatie binnen die sector.

Tegelijkertijd betekent mijn keuze om me genderstereotypisch – “meisjemeisje” – uiterlijk te verzorgen ook absoluut niet dat ik superieur of meer vrouwelijk ben dan geslachtsgenoten die dit bewust niet doen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: géén cosmetica gebruiken is geen vrijbrief om anderen te categoriseren als stompzinnige nietsnutten. Een puur natuur gezicht maakt niet per definitie een briljant genie. We hebben allen, gelukkig, de vrije keuze om onszelf uiterlijk te presenteren zoals we dat willen, en dat zegt verder niets over de inhoud van onze hersens of intellectuele hobby’s.

Bekrompen visie

De categorisering van vrouwen die fanatiek make-up gebruiken als zwakhoofdige wezens, bevestigt enkel het essentialistische mensbeeld, of in dit geval het ‘vrouwbeeld’. Het werkt een nutteloze concurrentie tussen vrouwen in de hand en helpt niet bepaald bij het bereiken van onderlinge solidariteit. Een solidariteit die broodnodig is voor onze emancipatie. Laten we dat geconstrueerde nep-contrast voor eens en altijd loslaten, ongeacht de ochtendontspanning naar keuze.

Bron illustraties: “14 Women Tell Us Why They Wear Make-up” 

1 Comments

  1. Pingback: Essentialistisch vrouwbeeld | Justine van de Beek

Comments are closed.